„Kroužek má význam pro pochopení toho, jak je pro nás lidi příroda důležitá, a pro získání většího množství informací, které můžou děti dál využít ve škole. V neposlední řadě je fajn, že jsou venku a že se po sezení ve škole protáhnou, a ještě se něco nenásilnou formou přiučí.“

maminka malého průzkumníka ze ZŠ Antonína Čermáka

O KROUŽKU

Malý průzkumník přírody (MPP) je venkovní přírodovědný kroužek pro děti 1. stupně ZŠ, který probíhá na více než 25 školách hlavně v Praze a Středočeském kraji. Ročně se ke kroužku připojí kolem 250 dětí.

 

Aplikujeme principy zážitkové pedagogiky a místně zakotveného učení. Individuální přístup k potřebám každého průzkumníka z kroužku tvoří místo, kde žádná otázka není špatná a probouzí přirozenou zvídavost každého dítěte. Jsme venku za každého počasí v přírodním okolí škol. Zaměřujeme se na rozvoj kompetencí hlavně v oblastech vztahu k přírodě a k místu, kde žijí. Dětem přibližujeme ekologické děje a zákonitosti v bezprostředním kontaktu s přírodou.

JAK TO FUNGUJE?

  • 1x týdně, 90/120 min venkovní lekce
  • standardně 6-8 dětí ve skupině
  • 1. pol. začínáme v říjnu, 2. v únoru

Cena za pololetí: 2450 Kč

Jednou týdně po vyučování se lektor*ka se skupinkou standardně 6 až 8 dětí vydává do přírodního okolí školy. Společně objevují známá i méně známá místa a zkoumají je pohledem badatelů jako jsou zoologové, botanici nebo geologové. Lektoři*ky si děti většinou přebírají přímo ve školní družině a po skončení lekce je sem zase odvádějí zpět.

Vzhledem k okolí a domluvě ve škole nabízíme dvě varianty rozvržení lekcí. 90 minutové (během pololetí přibližně 15 lekcí) nebo 120 minutoivé (během pololetí až 11 lekcí a jedna z nich prodloužená o 30 min).

Zapálené a pečlivě proškolené lektorstvo staví své lekce na znalostech badatelsky orientovaného vyučování, ekopsychologie. Lektorský tým je tvořen především studenty či absolventy přírodovědných oborů, který nabízí dětem ve zjednodušené formě znalosti a dovednosti propojující kroužek s hodinami přírodopisu. Přírodním zákonitostem se věnujeme především formou zážitkových her, pokusů, zkoumání či kreativní činností. Kromě vědy pěstujeme hlavně kamarádství. Když v něčem soutěžíme, tak snad jen ve všímavosti.

Chcete vědět, co se děje u nás v Ekodomově?
Přihlaste se k odběru newsletteru!

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

DĚKUJEME ZA PODPORU