Tři dny průzkumničení

Nový rok Průzkumníci odstartovali aktivně workshopem pro začínající lektory 14. – 16. ledna v Šárynce.

„Tentokrát to bylo hodně nablízko – sladěná parta, rodinná atmosféra. Na konci jsme se objali“, to bylo první, co mi koordinátorka kroužku Malý průzkumník přírody Kamila Valentová prozradila o workshopu pro budoucí lektory Průzkumníka, který se konal v polovině ledna v Šárynce. Skupinka sedmi statečných se hned v pátek pustila do programu, který kurz od kurzu ladíme a vylepšujeme tak, aby byla úvodní „nalejvárna“ co nejužitečnější a

Světový questing

Vyšlo v NL Podzim 11/2021

V týdnu od 22.11. do 26.11. proběhlo v Praze  setkání evropského projektu PLANS Erasmus+. Naše kolegyně, které koordinují EVP a kroužek Malého průzkumníka přírody, se chopily úkolu připravit v rámci spolupráce se ZŠ Tyršova terénní program pro mezinárodní skupinu čítající 26 studentů a 10 pedagogů z Česka, Německa, Španělska, Portugalska a Rumunska. Jak se s touhle výzvou vyrovnaly, vysvětluje koordinátorka EVP Julie Včeláková: „Pro terénní program jsme zvolily formu questingu, tedy hledačky, při níž se účastník seznamuje s detaily dané lokality

Milý deníčku!

Vyšlo v NL Léto 8/2021

Originální teambuilding, který v sobě chytře spojil příjemné s užitečným, vymyslely koordinátorky Malého průzkumníka přírody: Když zjistily, že naše spřátelená grafička Marie Smolej pořádá kurzy knižní vazby, napadlo je, že by průzkumnické deníčky, které dětem vždycky na začátku   školního roku rozdáváme, mohli letos vyrobit sami lektoři. Slovo dalo slovo a na den podzimní rovnodennosti v podvečer se všichni zájemci o kurz sešli v Šárynce. V prvním kole si každý projel celý

Na vlastní kůži

Vyšlo v NL Léto 9/2021

Poté, co se lednový workshop pro nové lektory Ekodomova musel z epidemiologických důvodů zrušit, jsme o to větší zájem zaznamenali začátkem září. Koordinátorky MPP Kamily Valentové jsme se zeptali, jak byl letošní kurz koncipovaný a v čem byl jiný: 
Dřív býval kurz hlavně pro budoucí lektory kroužku Malý průzkumník přírody. Tentokrát byli mezi 12ti kurzisty i dva lidé, kteří se chtějí specializovat na vedení ekologických výukových programů.   
Co by se dalo říci o účastnících?
Zaujalo mě,


Do nového školního roku s novými programy!

Vyšlo v NL Léto 8/2021

Během hloubkových rozhovorů, které jsme minulý rok absolvovali v rámci akceleračního programu Climate Challenge na deseti školách, jsme zjistili, že mezi učiteli roste zájem o tzv. badatelsky orientované vyučování. A protože právě to je základem našeho outdoorového kroužku Malý průzkumník přírody, rozhodly se koordinátorky MPP a EVP spojit síly a vytvořit novinku inspirovanou osvědčenými průzkumnickými lekcemi. Výsledkem jsou čtyři programy odpovídající čtyřem ročním obdobím, během nichž budeme zkoumat proměny městské divočiny v bezprostředním okolí školy. Programy