Na vlastní kůži

Vyšlo v NL Léto 9/2021

Poté, co se lednový workshop pro nové lektory Ekodomova musel z epidemiologických důvodů zrušit, jsme o to větší zájem zaznamenali začátkem září. Koordinátorky MPP Kamily Valentové jsme se zeptali, jak byl letošní kurz koncipovaný a v čem byl jiný: 
Dřív býval kurz hlavně pro budoucí lektory kroužku Malý průzkumník přírody. Tentokrát byli mezi 12ti kurzisty i dva lidé, kteří se chtějí specializovat na vedení ekologických výukových programů.   
Co by se dalo říci o účastnících?
Zaujalo mě, že oproti předchozím letům mezi nimi naprosto převládali studenti , absolventi nebo doktorandi vědeckých disciplín  přírodovědných oborů Karlovy univerzity, například  aplikované ekologie, ekologické a evoluční biologie, krajinné genetiky, sociální a kulturní ekologie…
Jaká měli  budoucí vědci od kurzu očekávání?
V seznamu motivací, které je na workshop přivedly, nechybí zvědavost, hledání inspirace, potřeba získat praktické zkušenosti a metodiku pro práci s dětmi, trénink komunikace, dobytí energie nebo možnost strávit víkend s podobně naladěnými lidmi v prostředí lesní školky Šárynka…
A jaká byla skutečná náplň?
V sobotu jsme se soustředili na ukázku badatelsky orientovaného učení. Celý proces je poměrně dlouhý a složitý, proto ho na Průzkumníkovi nikdy nepoužíváme celý, ale vyzobáváme z něj jen některé prvky, například vytváření hypotéz nebo jen pokusy.  Dalším zajímavým tématem byla cílená zpětná vazba. Odpoledne jsme účastníkům zadali úkol, aby si do zítřka připravili krátký projekt – aktivitu na deset minut. V neděli jsme se vrhli na praktický nácvik. Stačilo říct  Čakalakabum a všichni účastníci (kromě prezentujícího) se proměnili v děti, jejichž úkolem bylo pokud možno co nejvěrněji simulovat situace, do nichž se lektor může během vedení kroužku dostat. Během dne jsme se tak pantomimickou formou proměnili ve hmyz, nebo jsme se pořádně proběhli při třídění odpadů  nebo krmení mláďat…